өндөр соронзон индукцтэй шинэ соронзон тусгаарлагч