дискний хамгийн дээд шүүлтүүр алтны хүдэр оруулах хэмжээ