төмрийн хүдрийн эрчим хүч хэмнэх лабораторийн тоног төхөөрөмж