өндөр чанарын соронзон тусгаарлалт ашигласан соронзон тусгаарлагч ургамал