даралтын шүүлтүүр ба флотацийн дизайны туузан дамжуулагчийн зарчим