ил шохойн олборлолтод нөлөөллийн уул уурхайн машин