цахилгаан нунтаглагч нь ажиллах хүчний аюулгүй байдал