үйлдвэрлэгч нь чичиргээтэй ширээний хамгийн сайн үнээр хангадаг