хятадын хязгаарлагдмал уул уурхайн хөрөнгө оруулагчид