алт боловсруулах үйлдвэрт давхар сэнсний уусгагч сав