хятад дахь томоохон будаг үйлдвэрлэх үйлдвэрлэгчидтэй холбогдох