уул уурхайн инженерийн газрын дэлгэрэнгүй мэдээлэл sa