алтны уурхай дахь зөөврийн үйлдвэрийг шалгах нягтлан шалгах хуудас