Фред Додж бол алтны шороон ордын уул уурхайн зөвлөх Колорадо юм