Үндсэн хөдөлгүүрийн сонголтыг дэмждэг 3213 цементэн тээрэм