нойтон хэв маягийн соронзон тусгаарлагчийн багтаамж 2 200 т