дискний шүүлтүүрийн алтны хүдрийн маршны зардал 60 70 тн